welshF.jpg
englishF.jpg
BFI.jpg
1403294_10202752569563742_1886834503_o_11190236046_o_edited.jpg
Sion / Audio

SUT I GEFNOGI EIN GWAITH

 

DIOLCH O GALON i’n harianwyr a’n cefnogwyr sy’n helpu i gadw prosiectau TAPE yn rhad ac am ddim ac yn fforddiadwy i’w mwynhau.

Os hoffech gefnogi TAPE, gallwch wneud hynny drwy Easyfundraising ac Amazon Smile gan ddefnyddio’r dolenni isod ac ni fydd yn costio ceiniog i chi! Gwelwch isod i gael rhagor o wybodaeth:

Gallwch hefyd roddi’n uniongyrchol drwy Local Giving gan ddefnyddio’r ddolen isod.

Easyfundraising

Localgiving

Amazon Smile

EF-Banner-300x250.png
button_small_donatenowV2.png
Screenshot 2020-04-15 at 13.40.57.png

Oeddech chi’n gwybod hyn: pryd bynnag y byddwch yn prynu unrhyw beth ar-lein –  o’ch siopa wythnosol i’ch gwyliau blynyddol  –  gallech fod yn codi arian i’w roi am ddim i TAPE Music and Film gydag Easyfundraising? Does dim triciau na chostau cudd.

Mae Localgiving yn llwyfan godi arian ar-lein i gefnogi elusennau lleol a grwpiau cymunedol yn y Deyrnas Unedig. Yn y fan yma gallwch helpu i gefnogi gwaith TAPE drwy roi rhodd unwaith yn unig neu sefydlu rhoddion misol rheolaidd. Gallwch hefyd hawlio Cymorth Rhodd ochr yn ochr â’ch rhoddion.  

Oeddech chi’n gwybod hyn: pryd bynnag y byddwch yn prynu unrhyw beth ar-lein –  o’ch siopa wythnosol i’ch gwyliau blynyddol  –  gallech fod yn codi arian i’w roi am ddim i TAPE Music and Film gydag Easyfundraising? Does dim triciau na chostau cudd.

Tel: 01492 512109

Charity number: 1151513

TAPE Community Arts Centre, Berthes Rd, Old Colwyn. LL29 9SD

  • youtube
  • twitter
  • vimeo
  • facebook

© TAPE Community Music and Film.