welshF.jpg
englishF.jpg
BFI.jpg
About TAPE Film
Watch Now
Sion / Audio

 AMDANOM NI

Mae TAPE yn hynod o falch o’r ffaith ei fod yn agored i bawb ac yn cynnwys pawb. Ers 2008 mae wedi bod yn cynnig cyfleoedd cynhwysol a chefnogol o safon uchel lle mae’r bobl yn arwain y gwaith. 
O sesiynau blasu un awr a sgrinio ffilmiau, i gontractau masnachol a chynhyrchu ffilmiau nodwedd, mae darpariaeth TAPE yn rhoi’r cyfle i bobl archwilio a datblygu eu creadigedd.  

Mae darpariaeth TAPE yn cefnogi unigolion a grwpiau, gan weithio gyda phobl o bob oedran a phob lefel o brofiad, a sicrhau eu bod nhw’n cael rhan ganolog yn y broses greadigol. O bobl sy’n rhoi cynnig ar fod yn greadigol am y tro cyntaf i bobl raddedig a phroffesiynol, gall yr elusen gynnig hyfforddiant, cymorth a chyfleoedd. 
​Mae’r graffigyn hwn yn rhoi crynodeb o waith TAPE dros gyfnod o 12 mis:   

64559637_2549167768436022_25276626081698

Tel: 01492 512109

Charity number: 1151513

TAPE Community Arts Centre, Berthes Rd, Old Colwyn. LL29 9SD

  • youtube
  • twitter
  • vimeo
  • facebook

© TAPE Community Music and Film.