top of page
welshF.jpg
englishF.jpg
BFI.jpg
Sion / Audio

Y DIWEDDARAF AM Y CORONAFEIRWS:  CAU’R GANOLFAN DROS DRO

Rydym yn cynnal sesiynau ar-lein ar gyfer llawer o’n prosiectau, gwelwch ein  tudalen 'Be sy Mlaen?' i gael rhagor o wybodaeth.

​Hefyd, gallwch weld esiamplau o’r pethau a wnawn ni ar dudalen ‘Fideos’.

I gadw at ganllawiau diweddaraf y Llywodraeth am Covid-19, mae Canolfan Celfyddydau Cymunedol TAPE ar gau dros dro.

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ein gwefan ac ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol cyn gynted ag y bydd y sefyllfa’n newid, ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi i gyd eto cyn hir.

Arhoswch adref, cadwch yn ddiogel.

Llawer o gariad, Tîm TAPE x

530532_690101877675963_661954722_n_11189470585_o_edited.jpg

Rhoi’r cyfleoedd gorau i bobl drwy’r celfyddydau a’r cyfryngau creadigol.

Sion / Audio

Y pethau a wnawn

Yma yn TAPE, creadigedd yw ein byd. Credwn fod creadigedd yn gallu ysbrydoli a gweddnewid cymunedau.  

Rydym yn cynnig amrywiaeth mawr o gyfleoedd creadigol i grwpiau ac unigolion mewn mannau diogel, cynhwysol a chefnogol. 

Mae TAPE yn elusen sy’n agored i bawb. Mae ein tîm a’n hadnoddau’n cefnogi pawb i gael profiadau ymarferol a chyfleoedd mewn meysydd fel gwneud ffilmiau, cynhyrchu sain, cerddoriaeth, ffotograffeg, realiti rhithwir, dylunio, ysgrifennu creadigol, podlediadau a llawer mwy.  

​Mae ein hamserlen yn cynnwys sesiynau gweithdy wythnosol fel Clwb Ieuenctid Backstage, yr Ystafell Awduron, Ghostbuskers a’r Clwb Animeiddio, yn ogystal â digwyddiadau arbennig, sgrinio mewn sinema, prosiectau pwrpasol, hyfforddiant a llawer iawn mwy. Mae’r gweithgareddau hyn yn digwydd yng Nghanolfan Celfyddydau Cymunedol TAPE yn Hen Golwyn, ac fel prosiectau allgymorth drwy Ogledd Cymru gyfan.

​Mae TAPE yn cefnogi dysgu achrededig ac mae’n Ganolfan Gymeradwy i Agored.

​I weld esiamplau o rai o’r pethau y mae TAPE wedi eu darparu, ewch i’r tudalennau ‘Amdanom ni’ ac ‘Fideos / Lluniau’. 

Ghostbuskers

Ghostbuskers

Sion / Audio

Canolfan Celfyddydau Cymunedol TAPE

Mae ein Canolfan Celfyddydau Cymunedol ym Mharc Min y Don yn Hen Golwyn. Mae’n ganolfan hygyrch a chynhwysol lle mae llawer o’n gweithgareddau’n digwydd, gan gynnwys nifer o’n gweithdai wythnosol.

Mae ffocws y ganolfan ar hygyrchedd ac ar gynnig amrywiaeth mawr o adnoddau creadigol, ac mae hi’n cynnig lle proffesiynol a chefnogol ar gyfer perfformiadau, cynyrchiadau cyfryngau, recordiadau sain, sgrinio sinema, arddangosfeydd, cynadleddau, cyfarfodydd, digwyddiadau, partïon a mwy.

Hurio ystafell: ar gael o £10 yr awr

Stiwdio Recordio: £30 yr awr neu £200 y dydd gyda pheiriannydd 

STIWDIO RECORDIO

STIWDIO RECORDIO

SINEMA GYMUNEDOL

SINEMA GYMUNEDOL

YSTAFELLOEDD CYFRYNGAU CREADIGOL

YSTAFELLOEDD CYFRYNGAU CREADIGOL

YSTAFELLOEDD CYNADLEDDAU A DIGWYDDIADAU

YSTAFELLOEDD CYNADLEDDAU A DIGWYDDIADAU

LLE ARDDANGOS

LLE ARDDANGOS

NEUADD

NEUADD

LLWYFAN

LLWYFAN

LLE YMARFER

LLE YMARFER

Sion / Audio

NEWYDDION A DIWEDDARIADAU

Screenshot 2020-05-29 at 14.42.52.png

Be sy Mlaen... Ar-lein

Gwledd greadigol drwy gydol yr wythnos.

Gallwch ymuno â band, creu eich animeiddiad eich hun, bod yn greadigol, archwilio’r dreftadaeth leol, dod â’r sinema i’ch cartref. Mae rhywbeth bach i bawb yn ein sesiynau wythnosol.

Cliciwch ar y llun i fynd i’n tudalen 'Be sy Mlaen' i gael rhagor o wybodaeth.

Byddwn yn cyhoeddi llawer mwy o sesiynau dros yr wythnosau nesaf, felly dewch yn ôl i edrych bob hyn a hyn. 

ASposter_2020_1LR.jpg

Approaching Shadows yn Dod Cyn Hir!

Mae ail ffilm nodwedd TAPE ar ei ffordd!!

Cafodd hon ei ffilmio ledled Gogledd Cymru drwy gydol 2019, ac mae hi wedi cyrraedd y cam ôl-gynhyrchu erbyn hyn.  

Diolch yn enfawr i bawb sydd wedi gweithio ar y cynhyrchiad a’i gefnogi hyd yma.

Cliciwch ar y llun i wylio’r rhagflas.

Rydym yn edrych ymlaen at gyhoeddi dyddiad rhyddhau yn fuan iawn.

BW_POSTCARD_print_Page_1 EDIT.jpg

HYSBYSIAD AM BRITISH WINTERS

Ffrydio AM DDIM hyd 31 Mai 2020.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y gallwch wylio ffilm nodwedd gyntaf TAPE yn RHAD AC AM DDIM ar-lein ar hyn o bryd drwy Vimeo On Demand.

Cliciwch ar y llun i gael eich cyfeirio at Vimeo.  

(Nodwch os gwelwch yn dda: bydd angen i chi fewngofnodi i Vimeo i dderbyn y disgownt.)

O rentu hon, byddwch hefyd yn cael gweld y rhaglen ddogfen British Winters ‘How a Community Made a Film’, sy’n dangos darnau o ffilm a chyfweliadau gyda’r cast a’r criw. 

Yn ogystal â Vimeo, mae’r ffilm ar gael i’w ffrydio a’i phrynu hefyd ar Amazon Video. Cliciwch yma i’w gwylio: https://amzn.to/2T1PERb

TAPEAT12_banner-03.jpg

Tel: 01492 512109

Charity number: 1151513

TAPE Community Arts Centre, Berthes Rd, Old Colwyn. LL29 9SD

  • youtube
  • twitter
  • vimeo
  • facebook

© TAPE Community Music and Film.

bottom of page